angel nuru

Previous slide
Next slide
九龍 – 觀塘
國籍: 新加坡
語言: 廣東話 普通話 英文
芳齡: 26
身高: 5呎5
三圍: 38 E – 25 – 40
電話: 9291 5816
         需來電顯示 | 請先預約
時間: 11:00 – 22:00
地址: 觀塘, 物華街5-7號  (請先預約.)
服務:  $498 独门推后庭抓龍筋+按摩+推油+出火+陪冲 (60分鐘)
           $798 独门推後庭抓龍筋+玩雀摸蛋+狗子U式BodyNuru後庭性保健調理+調情式手爱蜜宗出火+前列腺按摩+前后陪冲 (70分鐘)
           $1100 獨門推後庭抓龍筋+狗仔式波推+玩雀摸蛋+狗仔U式BodyNuru後庭性保健调理+调情式手爱 (90分鐘)
           歡迎外國人, 過夜另議, 歡迎預約, 謝絕酒客, 謝絕議價

發佈留言

返回到頂端